Događanja

Skupovi, kongresi, radionice ...

Konferencija radioloških tehnologija s međunarodnim učešćem

Konferencija radioloških tehnologija s međunarodnim učešćem

Sarajevo, 12.11.2022. godine

Prva obavijest i poziv za učešće

Organizator

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Prof. dr Arzija Pašalić

Naučno-stručni odbor

Predsjednik naučno-stručnog odbora: Fuad Julardžija

Članovi naučno-stručnog odbora: Adnan Beganović, Sandra Zubović, Amela Begić, Amela Sofić, Velda Smajlbegović, Merim Jusufbegović, Enis Tinjak, Nusret Salkica

Organizacioni odbor

Predsjednik organizacionog odbora: Adnan Šehić

Članovi organizacionog odbora: Muhamed Topčagić, Halil Ćorović, Mirjana Ristanić, Safet Hadžimusić, Eldina Smječanin, Almedina Hajrović, Samir Tatarovac, Amna Pezo, Enes Kurta, Elvedin Forto, Selvedina Hrnčić, Nedim Kahriman, Edin Tubok, Amra Ružnić, Amna Ćelo, Sara Bečiragić

O konferenciji

Konferencija „Conference of Radiologic Technologies“ - CORT je projekat u organizaciji Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

Opšti cilj Konferencije je promoviranje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u oblasti radioloških tehnologija i srodnih profesija.

Cilj je okupiti sve nastavnike, saradnike u nastavi, zdravstvene profesionalce i studente iz oblasti radioloških tehnologija i srodnih profesija iz Bosne i Hercegovine i regiona na jedno mjesto, u cilju prezentacije i razmjene vlastitih istraživanja, znanja i iskustva, razmjene znanja, usvajanja novih znanja i vještina, praćenja novih dostignuća u razvoju tehnologije, te sklapanju novih poznanstava.

Dodatno, konferencija ima za cilj i praktičnu obuku naših studenata za pripremu i prezentiranje vlastitih radova na jednom naučnom skupu, a za nešto manji broj studenata i obuku za organizaciju takvog skupa.

Na ovaj način učesnici će imati mogućnost značajno proširiti vlastitu perspektivu kompleksne tematike radioloških tehnologija (radiodijagnostika, radioterapija, nuklearna medicina, molekularni imaging, bioimaging, radiološka zaštita, zakonodavstvo, kontrola kvaliteta i sl) i srodnih oblasti (medicina, radiofizika, medicinska fizika, radiohemija, biotehnologija, elektrotehnika, vještačka inteligencija, 3D printanje i sl.), kao i perspektive u domenu učešća i društvenog djelovanja unutar profesija.

Način odvijanja konferencije

  • Prihvaćeni radovi izlagati će se usmeno i u poster sekciji (kod prijave radova navesti da li je riječ o oralnoj ili poster prezentaciji)
  • Službeni jezici na konferenciji biti će B/H/S i engleski
  • Svi prihvaćeni sažeci biće objavljeni u Knjizi sažetaka (sa ISBN, CIP)

Prijava učešća na konferenciji

Prijavu učešća na Konferenciji izvršiti preko linka koji se nalazi na web stranici Konferencije (www.cort.ba).

Potrebno je da se prijave svi učesnici, bez obzira da li je riječ o pasivnom ili aktivnom učešću.

Rokovi za prijavu su navedeni u nastavku obavijesti.

Prijava sažetaka

Sažetak rada treba da bude napisan u MS Word - u (.doc ili .docx formatu), najviše 300 riječi, uključujući naslov, autore i afilijaciju. Prilikom prijave sažetka obavezno navesti način prezentovanja rada (usmeno ili poster prezentacija).

Sažetke slati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nakon recenzije i prihvatanja sažetaka radova , autori će biti obaviješteni i dobiti će detaljno uputstvo za pripremu prezentacije za usmeno izlaganje i formi postera za poster prezentaciju rada.

Predstavljanje sponzora

Svi sponzori imati će priliku poslovno se predstaviti u skladu s odabranim sponzorskim paketom.

Rokovi

  • Prijava učešća i sažetaka: 15.08.2022. godine
  • Obavijest autorima o prihvatanju sažetaka s uputama za pripremu prezentacije i forme postera: 15.09.2022. godine

Kotizacija

UČESNICI KONFERENCIJE RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA KOTIZACIJE.

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image