Članstvo

Članstvo u HDRT

Hrvatsko društvo radiološke tehnologije je pravna nasljednica Društva rendgen tehničara Hrvatske, a kasnije Hrvatskog društva inženjera medicinske radiologije, udruge osnovane 1971. godine sa ciljem  promicanja, razvitka i unapređenja radiološke tehnologije.

Članstvo u Društvu može biti punopravno, pridruženo i počasno, a članom može postati osoba koja je zainteresirana za rad Udruge i koja prihvaća odredbe Statuta (Statut HDRT-a čl. 13-19.), te drugih donesenih akata Udruge. 

Prava, obveze i odgovornosti

Članovi Udruge imaju prava, obveze i odgovornosti:

  • sudjelovati u aktivnostima Udruge
  • biti obaviješteni o radu Udruge
  • koristiti povlastice člana (pristup sadržajima, manja kotizacija i/ili povoljniji smještaj) u aktivnostima koje (su)organizira udruga
  • birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge (punopravni članovi)
  • promicati vrijednosti Udruge
  • čuvati i podizati ugled Udruge
  • poštovati odluke tijela Udruge
  • redovito plaćati godišnju članarinu
  • pravo na potvrdu o članstvu u Udruzi
  • izvršavati preuzete obveze.

Punopravnim članom može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja zadovoljava kriterije sukladno čl. 11. st.4. Statuta HDRT-a

Pridruženim članom može postati svaka fizička osoba ili pravna osoba te student koja zadovoljava kriterije sukladno čl. 11. st. 5. Statuta HDRT-a

Pridruženim članom može postati svaka fizička osoba ili pravna osoba koja zadovoljava kriterije sukladno čl. 11. st. 6. Statuta HDRT-a

Nakon što ispunite online prijavu i pretplatite na članstvo dobiti ćete putem e-pošte detalje prijave te uputu za uplatu članarine.

Tajnik HDRT-a nakon zaprimljene uplate odobrit će Vaš zahtjev za članstvo.

Krajem godine, u prosincu, 14 dana prije isteka pretplate na članstvo aplikacija će Vam poslati obavijest i upute za pretplatu za sljedeću godinu.

Administraciju uplata vodi tajnik Društva koji nakon zaprimljene uplate aktivira status članstva.

Upravni odbor HDRT-a

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image