Članarine

Punopravno članstvo

Punopravnim članom može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja zadovoljava jedan od slijedećih kriterija:

 • zanimanje: radiološki tehnolog, radiološki tehničar, inženjer medicinske radiologije, gdje odluku o učlanjenju donosi Glavni tajnik Udruge
 • ukoliko posjeduje većinske kompetencije radioloških tehnologa, gdje odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor Udruge
 • radnik s područja radiološke tehnologije, gdje odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor Udruge
 • pravna osoba koja redovito obavlja registriranu djelatnost radiološke tehnologije.

Sukladno odlukama Skupštine i Glavnog Odbora HDRT, članarina u HDRT iznosi 20 € godišnje.

Članovi Udruge imaju sljedeća prava, obveze i odgovornosti:

 • sudjelovati u aktivnostima Udruge;
 • biti obaviješteni o radu Udruge;
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge (punopravni članovi);
 • promicati vrijednosti Udruge;
 • čuvati i podizati ugled Udruge;
 • poštovati odluke tijela Udruge;
 • poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge;
 • redovito plaćati godišnju članarinu;
 • pravo na potvrdu o članstvu u Udruzi;
 • izvršavati članske obveze;
Cijena: 20,00 €
Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image