Ustroj i tijela HDRT

Glavni tajnik

  • Glavni tajnik Udruge je neposredni samostalni izvršitelj i rukovoditelj svih administrativno-tehničkih i organizacijskih poslova Udruge.
  • Imenuje ga Upravni odbor na mandat od 4 (četiri) godine.

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image