Ustroj i tijela HDRT

Upravni odbor

  • Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
  • Upravni odbor čini 5 (pet) članova, koje bira Skupština.
  • Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost da budu ponovno izabrani.

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image