Ciljevi i djelokrug

 

Radiološki vjesnik (RV) je službeni časopis Hrvatskog društva radiološke tehnologije s recenzijom. Ovo je časopis s otvorenim pristupom, što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisniku ili njegovoj instituciji bez naknade.

Cilj Radiološkog vjesnika je objavljivati najkvalitetniji klinički znanstveni i obrazovni materijal, u svim aspektima radiografskog snimanja (uključujući dijagnostičku radiografiju, računalnu tomografiju, nuklearnu medicinu, sonografiju i magnetsku rezonanciju) i svim aspektima radioterapije (uključujući brigu o pacijentima, dozimetriju, planiranje liječenja, verifikaciju, provođenje zračenja i onkologiju).

Radiološki vjesnik uključuje originalna istraživanja, nove pregledne članke, tehničke analize, evaluacije, studije i prikaze slučajeva. Uz to, pruža forum za razmjenu informacija i mišljenja o svim pitanjima vezanim uz profesiju radiografije i terapije zračenjem.

Radiološki vjesnik promiče praksu utemeljenu na dokazima i izvrsnost u zdravstvenoj radiološko-tehnološkoj profesiji, zalaganjem za objavljivanje izvornih istraživanja, poticanjem i širenjem najbolje kliničke, znanstvene i obrazovne prakse i podrškom u obrazovanju.

 

 

Aims and Scope

 

Radiological Journal (RJ) is official peer – reviewed journal of the Croatian Association of Radiation Technology. This is an open access journal, which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution.

Radiological Journal aims to publish the highest quality clinical scientific and educational material, on all aspects of radiographic imaging (to include diagnostic radiography, computed tomography, nuclear medicine, sonography and magnetic resonance imaging) and all aspects of radiation therapy (to include patient care, dosimetry, treatment planning, verification, treatment delivery and oncology).

Radiological Journal includes original research, novel review articles, technical analyses, evaluations and case studies. In addition, it provides a forum for the exchange of information and views on all matters related to the profession of radiography and radiation therapy.

Radiological Journal promotes evidence-based practice and excellence in this profession by its commitment to the publication of original research, encouragement and dissemination of best clinical, scientific and educational practice and support for education.

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image