Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2000/2

Radiološki vjesnik 2000/2

Sadržaj

APARATURA ZA 21. STOLJEĆE

D. Puljizović

KB “Merkur”, Zagreb

MAGNETSKA REZONANCIJA

Prof. dr. sci. N. Bešenski, dr. M. Radoš

Hrvatski institut za istraživanje mozga, Zagreb, Poliklinika “Neuron”

PRINCIPI I OSNOVE OSLIKAVANJA POMOĆU MR

M. Franković, Završni rad

Visoka zdravstvena škola, Zagreb

PRIMJENA KLINOVA U RADIOTERAPIJI MEGAVOLTNIM FOTONSKIM SNOPOVIMA

I. Cikoja, D. Faj, D. Margaretić

KB Osijek, Odjel za onkologiju i radioterapiju

ULOGA BOLUSA U RADIOTERAPIJI

Z. Vešligaj, D. Faj, D. Margaretić

KB Osijek, Odjel za onkologiju i radioterapiju

PERFUZIJSKA KOMPJUTORIZIRANA TOMOGRAFIJA

M. Visković - M. Marin

KB Split - Klinički zavod za radiologiju

SPIRALNI CT - NAŠA ISKUSTVA

S. Mandarić - J. Visković

KB Split - Klinički zavod za radiologiju

VIDEOURAODINAMIKA

R. Farago, A. Čop, M. Vugec, I. Buljanović

Klinika za dječje bolesti, Zagreb

TELEMEDICINA

P. Stungačevac

KB “Osijek” Zavod za radiologiju

TROGODIŠNJE ISKUSTVO RADA TELEMEDICINE

u Općoj bolnici “Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici i povezivanje sa ostalim medicinskim centrima u Hrvatskoj

R. Ranilović, N. Mareković-Manojlović

IZVJEŠĆE SA DRUGOG KONGRESA HDIMR-e

Pripremila: N. Duvnjak

STRUKA MORA BITI IMPERATIV

Pripremio: M. Čupić

VISOKO ŠKOLSTVO - DANAS

N. Končurat

Visoka zdravstvena škola

Studij inženjera medicinske radiologije na VMŠ

SINDIKAT DJELATNIKA SA PODRUČJA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA HRVATSKE

Očitovanje SDPIZH-a u smislu potrebitih izmjena i dopuna egzistirajućeg Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

K. Pavlinek, predsjednik SDPIZH

STATUT HRVATSKOG DRUŠTVA INŠENJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE

RV2000-2

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image