Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2003/2

Radiološki vjesnik 2003/2

Sadržaj

Uvjeti za dobivanje licence za obavljanje zvanja inžinjera radiologije u Europskim zemljama

Veronika Lipovec, inž. rad., Mojca Medič, inž. rad.

Sveučilište u Ljubljani, Visoka zdravstvena škola

Osvrt na Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Julio Pirović, inž. med. rad.

Opća bolnica Zadar

Izvještaj: Skupština hrvatskoga društva inženjera medicinske radiologije

Zagreb, 24. svibnja 2003.

Oslikavanje u radioterapiji vanjskim snopovima

Mr. sc. Tomislav Bokulić, dipl. inž., Mirjana Budanec, dipl. inž. fizike, mr. sc. Ana Frobe, dr. med., Iva Mrčela, dipl. inž. fizike

Segregacija privatnog zdravstva

Marko Čupić, inž. med. rad.

KBC ZAGREB, Kišpatićeva 12, Zagreb

Management radiološkog odjela

Dr. sci. Goran Roić, Andrija Čop inž. med. rad.

Zavod za dječju radiologiju – Klinika za dječje bolesti Zagreb

Zaštita od zračenja – Stanje u radiologiji

Mr. sc. M. Novaković, dipl. inž. fizike, D. Kožuh, dipl. inž. str., D. Posedel, dipl. inž. fizike

EKOTEH dozimetrija d.o.o. za zaštitu od zračenja Zagreb

Digitalna analiza slike u intrvencijskoj kardiologiji

Hrvoje Laušić, inž. med. rad., Marko Čupić, inž. med. rad.

Klinika za bolesti srca i krvnih žila – Klinički bolnički centar Zagreb

Učinkovitost zaštite dojke olovnom pregačom kod kompjutorizirane tomografije glave

K. Marinčević inž. med. rad., D. Puljizović inž. med. rad., Mr. sc. Z. Brnić dr. med., dr. P. Anić

KB «MERKUR», KZ za dijagnostičku i intrvencijsku radiologiju

6. Centralno europski simpozij radioloških inženjera

Brijuni, 26. – 29. svibnja 2004.

Management u radiologiji / Opatija 28. – 31. svibnja 2003.
Stručni skup Hrvatskog društva inženjera medicinske radiologije

Nikola Gačić, inž. med. rad., Marko Čupić, inž. med. rad.

1. onkološki simpozij inženjera medicinske radiologije

2. kongres Hrvatskog onkološkog društva

11. simpozij Onkološko - hematološke sekcije – Hrvatske udruge medicinskih sestara

RV2003-2

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image