Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2015/1

Radiološki vjesnik 2015/1

Sadržaj

EUROPSKE SMJERNICE ZA TEHNIČKU SIGURNOST I KONTROLU KVALITETE ULTRAZVUČNIH UREĐAJA

Vedrana Hertl, Martina Mirt, Melita Tota, Klaudija Višković

NAŠA ISKUSTVA S MSCT UROGRAFIJOM

Julio Pirović, Ingrid Novosel - Kišić

VIŠESLOJNA KOMPJUTERIZIRANA UROGRAFIJA

Dražen Horvatinec

OD CROOKESOVE DO STRATON RENDGENSKE CIJEVI

Dejana Pranjić, Marija Frković, Tomislav Viculin, Frane Mihanović

MSCT AORTOGRAFIJA – DISEKCIJA AORTE

Krešimir Granec i Tomislav Stanković

ZRAČENJE CIJELOG TIJELA TBI – TOTAL BODY IRRADIATION

Emir Kuduzović, Matjaž Jeraj, Valerija Žager, Petra Babič

Onkološki Inštitut Ljubljana

PROCJENA DOZE PACIJENTA U DIJAGNOSTIČKIM PREGLEDIMA I INTERVENCIJSKIM POSTUPCIMA

i. Kralik, D. Šegota, D. Boban, A. Borovina, M. Čavka, K. Klarić, K. Marinčević, J. Pavić, J. Petrović, J. Pirović, M. Polović, N. Tičinović, M. Vlašić

SIEMENS SE USMJERAVA NA ISPRAVNO DOZIRANJE

SIEMENS

SEETRO

2. MEĐUNARODNI KONGRES
Radiološka tehnologija u onkologiji i radioterapiji

South East Europe Technology in Radiation Oncology

DANI RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE 2014

Hrvatska Kostajnica 16–18. svibnja 2014.

Vlasta Asodi, Kristijan Galić

X. X-ray regata

10 – 13. listopada 2015.

ZAŠTO NAPISATI ZNANSTVENI ILI STRUČNI ČLANAK?

Jelena Hajredini

UPUTE ZA AUTORE

Pišite u jednoj od naših rubrika!

RV2015-1

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image