Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2018/3

Radiološki vjesnik 2018/3

Sadržaj

PROTONSKA I TERAPIJA I TERAPIJA DRUGIM TEŠKIM IONIMA

Branka Horvatinec, Dražen Horvatinec

7. KONGRES HRVATSKOG RADIOLOŠKOG DRUŠTVA

Matej Čirko

HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA II. DIO

Vladimir Bahun, Damir Ciprić, Tomislav Stanković

SIMPOZIJ „AKTUALNA PROBLEMATIKA U RADIOLOŠKOJ TEHNOLOGIJI“

Zagreb, 25. siječnja 2019., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

FORENZIČKA DENTALNA RADIOGRAFIJA

Tatjana Matijaš

OSIGURANJE KVALITETE U RADIOLOŠKOJ TEHNOLOGIJI

Karanac, 12. - 14. travanj 2019.

RV2020-2

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image