Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2019/1

Radiološki vjesnik 2019/1

Sadržaj

Škola mamografskog pozicioniranja

Sara Lukežić, bacc. radiol. techn.
Lisa Miletić, bacc. radiol. techn.
Klinički zavod za radiologiju, KBC Rijeka

Protonska i terapija i terapija drugim teškim ionima II

Branka Horvatinec, mag.rad.techn.
Dražen Horvatinec, mag.rad.techn.
KB Sveti duh

Uloga radioloških tehnologa u kontroli kvalitete 2

Leon Aličić, mag.rad.techn., KBC Split

Prednosti ozračivanja krvnih pripravaka X-zračenjem u banci krvi

Željka Lubina, Tomica Kovač, Maja Strauss Patko
Banka krvi, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Simpozij “Aktualna problematika u radiološkoj tehnologiji”

Mihaela Vraničić, bacc. rad. techn., Ivica Čondrić, bacc. rad. techn., Mario Šimunović, bacc. rad. techn.
OB “Dr. Josip Benčević”, Slavonski Brod

25. Europski kongres radiologije

Ivana Dorčić, bacc. radiol. techn.,
KBC Zagreb, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Osiguranje Kvalitete u Radiološ­koj Tehnologiji 6. radionica

Zašto napisati znanstveni ili stručni članak?

Jelena Hajredini

12. Simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja

SEETRO 2019

Ljubljana, 4–6. listopada 2019.

RV2020-2

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image