Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2019/2

Radiološki vjesnik 2019/2

Sadržaj

DISTANAZIJA

Asistirano samoubojstvo (slučajevi neterminalnih bolesti, isključivanje aparata za održavanje života...)

Branka Horvatinec, mag.rad.techn., KB Sveti duh

KONTROLA KVALITETE RENDGENSKIH UREĐAJA ZA RADIOGRAFIJU

Vijeće strukovnog razreda zdravstveno radiološke tehnološke djelatnosti

Barbara Juratović, bacc. radiol. techn. Opća bolnica “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica

KROZ STATUT HKZR

Tomislav Stanković, zamjenik voditelja Strukovnog razreda zdravstveno radiološke tehnološke djelatnost

KATEGORIZACIJA IZLOŽENIH RADNIKA

Tomica Solenički, bacc.radiol.tech.

OKRT 6 – OSIGURANJE KVALITETE U RADIOLOŠKOJ TEHNOLOGIJI

Karanac od 12. do 14. travnja 2019.

Barbara Juratović, bacc. radiol. techn.
Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

FESTIVAL ZNANOSTI POD RENDGENOM

Split od 8. do 14. travnja 2019.

Anita Ivanović, univ. bacc. rad. techn., 3D-Dent stomatološka dijagnostika, Split
Antea Puizina, mag. rad. techn., Poliklinika Affidea, Split

3. KONGRES RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
RV2020-2

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image