Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2021/2

Image

Godina: XXXXVI
Broj: 2/2021
ISSN 0352-9835 (Tisak)
ISSN 2671-0781 (Online)

Riječ urednika

Dvije godine izolacije i samoizolacije, organizacije zdravstvenih ustanova u okruženju visokog rizika od zaraze Covid-19 virusom, rad u timovima kako bi se sačuvala efikasnost usluge u slučaju zaraze dijela zdravstvenog osoblja, smanjilo je broj istraživanja i stručnih radova pa tako i utjecalo na njihovu dostupnost.

Urednički odbor Radiološkog vjesnika je u ovom broju ipak, uz hvale vrijedan rad i volju kolegica i kolega autora, uspio u sastavljanju sadržaja, koji će Vam nadamo se, kako u stručnom, tako i u informativnom dijelu biti zanimljiv. Iza nas je i iznimno uspješan 4. Kongres radiološke tehnologije sa kojeg Vam donosimo najvažnije dojmove i informacije.

Kao posljednje, ali zasigurno ne i najmanje važno, 50.-a je obljetnica našeg Društva, Hrvatskog društva radiološke tehnologije. Tom prigodom smo pripremili i kratak osvrt na rad i aktivnosti Društva u proteklih 20 godina. Zanimljivost je da se 50 godina Društva poklopilo sa pedesetom obljetnicom kliničke primjene kompjutorizirane tomografije.

Nadam se da će nam ta mala retrospektiva, kao i primjeri motivacije koja ne jenjava čak i u ovim izazovnim vremenima, dati dodatan motiv da se i dalje profesionalno usavršavamo i razvijamo svoj rad u svakodnevnoj radiološkoj i tehnološkoj praksi.

Damir Ciprić
Glavni urednik

A word from the editor

Two years of isolation and self-isolation, organization of health institutions in an environment of high risk of infection with Covid-19 virus, working in teams to preserve the efficiency of the service in case of infection of medical staff, reduced the number of research and professional papers and thus affected the number of available articles.

However, in this issue, the Editorial board of Radiological Journal, with the praiseworthy work and will of the authors, succeeded in compiling the content, which we hope will be interesting for you, both in the professional and informative part. Behind us is the extremely successful 4th Congress of Radiological Technology, from which we bring You the most important impressions and information. Last but certainly not least, is the 50th anniversary of our Society, the Croatian Association of Radiation Technology.

On that occasion, we have prepared a brief overview of the work and activities of the Association in the past 20 years. Interestingly, 50 years of the Society coincided with the fiftieth anniversary of the clinical application of computed tomography.

I hope that this small retrospective, as well as the examples of motivation that does not abate even in these challenging times, will give us an additional motivation to continue to professionally improve and develop our work in everyday radiological and technological practice.

Damir Cipric
Editor in Chief

Image

Publisher / Nakladnik
Hrvatsko društvo Radiološke tehnologije
Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Editor in Chief / Glavni urednik
Damir Ciprić

Deputy editors / Zamjenici glavnog urednika
Velimir Karadža, Frane Mihanović

Secretary / Tajnik
Branko Kovalisko

Editorial Board / Urednički odbor
Vladimir Bahun, Andrija Čop, Dražen Horvatinec, Matija Hranić, Barbara Juratović, Maja Karić, Vedran Manestar, Tatjana Matijaš, Tomislav Stanković

Scientific Advisory Council / Urednički savjet
Dario Faj, Marija Frković, Hrvoje Hršak, Melita Kukuljan, Ivana Kralik, Goran Roić, Tamer Salha, Klaudija Višković

For publisher / Za nakladnika
Damir Ciprić
Velimir Karadža

Graphic design / Grafičko uređenje
Željko Podoreški

Izdvojeno

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image