Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2023/1

Image

Godina: XXXXVII
Broj: 1/2023
ISSN 0352-9835 (Tisak)
ISSN 2671-0781 (Online)

Riječ urednika/Uvodna riječ

Poštovani čitatelji,

u susret novim stručnim aktivnostima i izazovima, za prvo izdanje Radiološkog vjesnika u 2023. godini za Vas smo pripremili nekoliko preglednih članaka, stručnih članaka i izvješće iz područja intervencijske radiologije, radiomike, dentalne radiologije i radioterapije te najave događanja u ovoj godini, uz uvijek prisutne novosti iz industrije i inovacija u području radiološke tehnologije. Kao i do sada radujemo se suradnji, Vašim povratnim informacijama i budućim zajedničkim projektima.

Do sljedećeg broja, uz srdačan pozdrav.

Ispred Uredničkog odbora: Tatjana Matijaš

A word from the Editor

Dear Readers,

to meet new professional activities and challenges, in the first edition of the Radiological Journal in 2023, we have prepared for you several review articles, professional articles and reports in the fields of interventional radiology, radiomics, dental radiology and radiotherapy, as well as announcements of events in this year, along with the ever-present industry news and innovations in the field of radiological technology. As before, we look forward to cooperation, your feedback and future joint projects.

Until the next issue, with best regards.

In front of the Editorial Board: Tatjana Matijaš

Image

Publisher / Nakladnik
Hrvatsko društvo Radiološke tehnologije
Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Editor in Chief / Glavni urednik
Damir Ciprić

Deputy editors / Zamjenici glavnog urednika
Velimir Karadža, Frane Mihanović

Secretary / Tajnik
Branko Kovalisko

Editorial Board / Urednički odbor
Vladimir Bahun, Andrija Čop, Dražen Horvatinec, Matija Hranić, Barbara Juratović, Maja Karić, Vedran Manestar, Tatjana Matijaš, Tomislav Stanković

Scientific Advisory Council / Urednički savjet
Dario Faj, Marija Frković, Hrvoje Hršak, Melita Kukuljan, Ivana Kralik, Goran Roić, Tamer Salha, Klaudija Višković

For publisher / Za nakladnika
Damir Ciprić
Velimir Karadža

Graphic design / Grafičko uređenje
Željko Podoreški

Izdvojeno

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image