Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološki vjesnik 2023/2

Image

Godina: XXXXVII
Broj: 2/2023
ISSN 0352-9835 (Tisak)
ISSN 2671-0781 (Online)

Riječ urednika/Uvodna riječ

Dragi čitatelji Radiološkog Vjesnika,

S ponosom vas pozdravljam kao gost urednik znanstveno-stručnog časopisa sa tradicijom od 52 godine. Pred nama je uzbudljiva jesen u Hrvatskoj, obilježena ne samo bogatim spektrom boja lišća, već i iznimno važnim profesionalnim događanjima koja će obogatiti našu struku. Rado vas obavještavam o čak tri značajna događanja koja nas očekuju: 8. Kongres Hrvatskog Društva Radiologa sa Simpozijem Hrvatskog Društva Radiološke Tehnologije, 5. Kongres Radiološke Tehnologije te Godišnja Skupština i Prvi Summit Europske Federacije Radiografskih Udruženja.

Ovi događaji predstavljaju ne samo priliku za stjecanje najnovijih saznanja i razmjenu iskustava, već i izvrsnu priliku za umrežavanje s kolegama iz cijelog svijeta. Posebno želim naglasiti važnost suradnje europskih udruženja s Hrvatskim Društvom Radiološke Tehnologije, koje će biti ključno na svim ovim profesionalnim okupljanjima. Potražite nas i budite dio ove radiološke zajednice.

I u ovom izdanju Radiološkog Vjesnika, pripremili smo za vas niz članaka koji pokrivaju široki spektar radioloških područja. Od najnovijih istraživanja i tehnoloških inovacija do relevantnih kliničkih praksi, Radiološki Vjesnik donosi svježa i korisna saznanja. Pozivam vas da nam se pridružite i doprinesete vlastitim člancima, jer časopis je dostupan kako u digitalnom, tako i u tiskanom formatu.

Hvala vam na povjerenju i predanosti struci. Radujem se zajedničkom istraživanju i razmjeni znanja u području radiologije.

S poštovanjem,

Ispred uredničkog odbora Radiološkog vjesnika:
Vladimir Bahun

A word from the Editor

Dear readers of Radiological Journal,

I am proud to welcome you as the guest editor of a scientific / professional journal with a tradition of 52 years. An exciting autumn in Croatia is ahead of us, marked not only by the rich spectrum of leaf colors but also by significant professional events that will enrich our profession. I am happy to inform you about three important events that await us: the 8th Congress of the Croatian Society of Radiologists with the Symposium of the Croatian Society of Radiological Technology, the 5th Congress of Radiological Technology and the Annual Assembly and First Summit of the European Federation of Radiographic Associations.

These events represent not only an opportunity to gain the latest knowledge and exchange experiences but also an excellent opportunity to network with colleagues from around the world. I especially want to emphasize the importance of the cooperation between European associations, including the Croatian Association of Radiation Technology, which will be crucial at all these professional gatherings. Look us up, and let us all be part of this radiological community.

In this edition of the Radiological Journal, we have prepared a series of articles covering a wide range of radiological fields. From the latest research and technological innovations to relevant clinical practices, the Radiological Journal brings fresh and valuable knowledge. I invite you to join us and contribute your own articles, because the journal is available in both digital and printed formats.

Thank you for your trust and dedication to the profession. I look forward to joint research and knowledge exchange in the field of radiology.

Respectfully,

In front of the Editorial Board of Radiological Journal:
Vladimir Bahun

Image

Publisher / Nakladnik
Hrvatsko društvo Radiološke tehnologije
Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Editor in Chief / Glavni urednik
Damir Ciprić

Deputy editors / Zamjenici glavnog urednika
Velimir Karadža, Frane Mihanović

Secretary / Tajnik
Branko Kovalisko

Editorial Board / Urednički odbor
Vladimir Bahun, Andrija Čop, Dražen Horvatinec, Matija Hranić, Barbara Juratović, Maja Karić, Vedran Manestar, Tatjana Matijaš, Tomislav Stanković

Scientific Advisory Council / Urednički savjet
Dario Faj, Marija Frković, Hrvoje Hršak, Melita Kukuljan, Ivana Kralik, Goran Roić, Tamer Salha, Klaudija Višković

For publisher / Za nakladnika
Damir Ciprić
Velimir Karadža

Graphic design / Grafičko uređenje
Željko Podoreški

Izdvojeno

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image