Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Sve objave

Obrazovanje radioloških tehnologa na 7. razini po Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Kroz dugi niz godina visokoškolsko obrazovanje radioloških tehnologa u Hrvatskoj odvijalo se putem dvogo­dišnjih studija u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Usvajanjem Bolonjske deklaracije i posljedičnom prilagodbom studijskih programa, obrazovanje je produženo na 3 godine. Kroz svo to vrijeme kao najveća prepreka razvoju profesije isticala se nemogućnost da u održavanju nastave kao predavači direktno sudjeluju radiološki tehnolozi.

Specifičnosti CT dijagnostike kod onkoloških bolesnika

Rak je drugi najvažniji uzrok smrti iza bolesti srca i krvnih žila [2]. Broj oboljelih od raka u svijetu i u Republici Hrvatskoj u stalnom je porastu.

MR Fingerprinting

Četvrtu industrijsku revoluciju karakterizira spoj tehnologija koje zamagljuju crte između fizičke, digitalne i biološke sfere i vode nas u neslućene dimenzije kreativnosti, produktivnosti i automatizacije zahvaljujući napretku zasnovanom prvenstveno na računalnoj moći i stvaranju novih okvira djelovanja.

Sigurnost medicinskog osoblja i pacijenata uz Shimadzu tehnologiju

Shimadzu obilježava 60. obljetnicu otkada je 1961. godine napravio prekretnicu u optimizaciji radiološke prakse izumom prvog daljinskog R/F (radiografskog i fluoroskopskog) sustava.

Artificial Intelligence in Medicine

The fact is that processes in medicine involve the application of state-of-the-art technologies, as is artificial intelligence, but it is also a controversial fact that the health legislative system does not develop seemingly, in the direction in which it is assumed, according to standards that exist in other developed countries of Europe and the world

The perfect balance for radiotherapy clinics and patients

The number of cancer patients in Croatia, as in the rest of the world, continues to rise. Faced with growing volumes of patients requiring access to modern radiotherapy techniques, Elekta’s latest linear accelerator helps clinics to reach new levels of productivity, without sacrificing precision, versatility, or the patient experience.

Artificial Intelligence in Radiotherapy

The aim of this study is to compare detector plates (radiographic image receptors) used in digital radiology. Detector plates are divided into computed radiography systems (phosphor plates) and digital radiography systems (CCD, CMOS, silicon photodiodes and flat panel detector).

Insight BD

Digitalna mamografija punog polja (FFDM) trenutačno je zlatni standard kada je u pitanju probir na rak dojke [1]. Pruža slike dojki visoke razlučivosti, no može imati i nedostataka.

Radiomics and Radiogenomics

In the recent past, medicine has not had much choice in treating patients or predicting the course of the disease. Today, modern methods are being developed that will improve the daily life of patients in the form of better diagnostics and therapy.

Radiološka tehnologija u dijagnostici i liječenju melanoma

Melanom je zloćudni tumor pigmentnih stanica kože i sluznica te je jedan od najagresivnijih tumora u čovjeka sa specifičnim biološkim ponašanjem. Uz kiruršku terapiju, kemoterapiju te ciljanu i imunoterapiju, svoje mjesto u liječenju melanoma ima i radioterapija gdje je posebno važno istaknuti ulogu radiokirurgije u liječenju metastaza, osobito čestih moždanih metastaza.

Radiologic Technologist Approach to the Patient on Extracorporeal Membrane Oxygenation

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is a form of temporary circulatory support in patients with impaired heart and / or lung function, in whom conventional methods of treatment have been exhausted.

Comparison of Different Radiographic Image Receptors

The aim of this study is to compare detector plates (radiographic image receptors) used in digital radiology. Detector plates are divided into computed radiography systems (phosphor plates) and digital radiography systems (CCD, CMOS, silicon photodiodes and flat panel detector).

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image