Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Insight BD

Promotivni članak / Promotional article

dr. sc. Johannes Georg Korporaal, dr. sc. Andreas Fieselmann, dr. sc. Thomas Mertelmeier, dr. sc. Steffen Kappler, dr. sc. Axel Hebecker

Siemens-healthineers.com/mammography

Automatizirana i integrirana procjena gustoće dojki za objektivnu klasifikaciju

Digitalna mamografija punog polja (FFDM) trenutačno je zlatni standard kada je u pitanju probir na rak dojke [1]. Pruža slike dojki visoke razlučivosti, no može imati i nedostataka. Jedan je da njezina dijagnostička točnost može ovisiti o gustoći dojki žene – relativnoj količini fibroglandularnog tkiva u dojci.
Tema gustoće dojki dobiva sve više pažnje i posljednjih je godina sve važnija, a sada ima nezamjenjivu ulogu u vrhunskom snimanju dojki. Dovela je čak do stvaranja velikog Međunarodnog konzorcija za mamografsku gustoću (ICMD), gdje istraživači iz 22 zemlje analiziraju epidemiološke i mamografske podatke o gustoći iz ispitivanja opće populacije kako bi preciznije karakterizirali odrednice mamografske gustoće i kako bi procijenili jesu li konzistentne među populacijama širom svijeta [2].

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image