Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Obrazovanje radioloških tehnologa na 7. razini po Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Obrazovanje / Education

Barbara Juratović¹, Elma Subašić Grozdek², Jelena Božić Pavletić³, Vedran Manestar⁴

¹OB „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, ²ŽB Čakovec, ³Dijagnostika 2000, ⁴KBC Zagreb

Uvod

Kroz dugi niz godina visokoškolsko obrazovanje radioloških tehnologa u Hrvatskoj odvijalo se putem dvogo­dišnjih studija u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Usvajanjem Bolonjske deklaracije i posljedičnom prilagodbom studijskih programa, obrazovanje je produženo na 3 godine. Kroz svo to vrijeme kao najveća prepreka razvoju profesije isticala se nemogućnost da u održavanju nastave kao predavači direktno sudjeluju radiološki tehnolozi. Glavni preduvjet za to bilo je postojanje 2. stupnja po sustavu visokog obrazovanja u Europi (EHEA – European Higher Education Area), odnosno, drugostupnika ili magistara radiološke tehnologije. Iznimnim zalaganjem i žrtvom pojedinaca prvi magistarski studij osnovan je na sveučilištu u Splitu. Nakon nekoliko generacija studenata koji su završili ovaj studijski program, možemo reći da je poslije 30 godina pričanja o tome, savladana prepreka u daljnjem razvoju struke.

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image