Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Radiološka tehnologija u dijagnostici i liječenju melanoma

Stručni pregledni članak / Literature review article

Sara Morović¹, Ana Mišir Krpan²

¹ Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Studij radiološke tehnologije
² KBC Zagreb, Klinika za onkologiju

Sažetak

Melanom je zloćudni tumor pigmentnih stanica kože i sluznica te je jedan od najagresivnijih tumora u čovjeka sa specifičnim biološkim ponašanjem. Uz kiruršku terapiju, kemoterapiju te ciljanu i imunoterapiju, svoje mjesto u liječenju melanoma ima i radioterapija gdje je posebno važno istaknuti ulogu radiokirurgije u liječenju metastaza, osobito čestih moždanih metastaza. Ovisno o stadiju bolesti, radioterapija se može primijeniti kao primaran način liječenja, kao adjuvantna radioterapija melanoma ili adjuvantna radioterapija regionalnih limfnih čvorova te kao palijativna radioterapija kod inoperabilnih pacijenata. Budući da su rana dijagnostika i pravovremeno liječenje od neprocjenjive važnosti za bolesnika, prijeko je potreban timski pristup svih liječnika i zdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u dijagnostici, terapiji i praćenju bolesnika. Radiološki tehnolog igra važnu ulogu, kako u dijagnostici, tako i u terapiji oboljelih od melanoma te se očekuje odgovoran i kvalitetan pristup u svakoj fazi susreta s pacijentom.

Ključne riječi: Melanom, radioterapija, radiokirurgija, onkološko liječenje

Abstract

Melanoma is malignant tumour of the skin pigment cells and mucous membranes and it is one of the most aggressive tumours in humans, with a unique biological behaviour. In addition to surgical therapy, chemotherapy, targeted therapy and immunotherapy, radiotherapy has its place in the treatment of melanoma. It is important to emphasize the role of radiosurgery in treating metastases, especially common brain metastases. Depending on the stage of the disease, radiotherapy can be used as a primary treatment, as adjuvant radiotherapy for melanoma or adjuvant radiotherapy of regional lymph nodes, and as palliative radiotherapy in inoperable patients. Since early diagnosis and early treatment are invaluable to the patient, a team approach of all physicians and medical staff involved in the diagnosis, therapy and follow-up of patients is essential. Radiology technologist plays an important role, both in the diagnosing and in the treatment of melanoma patients, therefore, a responsible and highly efficient approach is expected during every stage of the encounter with the patient.

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image