Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

50 godina Hrvatskog društva radiološke tehnologije

OBLJETNICA / ANNIVERSARY

Ankica Dozan1, Damir Ciprić2, Dražen Horvatinec3, Jadranka Novaković4

1 Dom Zdravlja Centar
2 Klinika za tumore, Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice
3 Klinička bolnica Sveti Duh
4 Opća bolnica Čakovec

Sažetak

Nakon iscrpnog članka u RV 2/2001 i RV 3/2019 „Naših trideset godina“, koji nas je uveo u prvih trideset godina rada Društva veliko hvala svim spomenutim kolegama koji su u Društvu kao i profesiji ostavili svoj neizbrisiv trag. Kako 2021. navršavamo 50 godina kontinuiranog rada prisjetimo se i ovih zadnjih dvadeset.

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image