Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

50 godina kompjuterizirane tomografije

Obljetnica / Anniversary

Dražen Horvatinec

KB Sveti duh, Zagreb

Navršava se pedeset godina od upotrebe kompjuterizirane tomografije, uređaja koji je iz temelja promijenio ne samo dijagnostiku nego i planiranje radioterapiji,liječenju tumora i njihovom praćenju ali i jedan sasvim novi pogled na izučavanje antaomskih struktura.Značaj otkrića CT-a najčešće se uspoređuje s otkrićem stetoskopa i rendgenskih zraka.

slika 1prvi ct mozga p opt

Slika 1. Prvi prikaz CT mozga preuzeto www.impact scan.com/Ct history

Ideja za prikaz mozga kroz koštane strukture lubanje kao i prikaz drugih unutarnjih anatomskih struktura nevidljivih ljudskom oku intrigirala je mnoge znanstvenike koji su se bavili proučavanjem ljudskog tijela.Međutim značajnijeg uspijeha ipak nije bilo sve do razvoja računala 60-tih godina prošlog stoljeća.Američki fizičar Allan MacLeod Cormack u časopisu „Journal Applaied Physics“ 1963. objavljuje prvi matematički algoritam za obradu podatkovne slike (engl. dana image).

Prva snimka izvedena je na pacijentici sa simptomima tumora mozga je 1.listopada.1971. u Atkinson Morly Hospital,London a izveli su je sam Godfrey Housenfield uz asistenciju radiologa Johana Hopkinsa (slika 1).

slika 2 EMI mark I prv opt

Slika 2. Prvi CT uređaja EMI Mark I. Preuzeto: www. impact scan.com

EMI kompanija koja je proizvela prvi CT uređaj za kliničku upotrebu Mark I bila je zapravo diskografska izdavačka kuća koja je ostvarivala enormnu dobit od prodaje ploća tada planetarno poznate rock grupe Beatlesi..Upravo je ta kompanija prepoznala vrijednost otkrića svog razvojnog inženjera Godfray Housenfielda koji je za svoje otkriće 1979 dobio Nobelovu nagradu za medicinu zajedno s Allanom MacLeodom Cormackom.

Prvi uređaj za kompjuteriziranu tomografiju u središnjoj Evropi instaliran je 1976. godine na KBC Zagreb, tadašnjoj Bolnici Rebro.

Od prve generacija CT uređaja namjenjene samo za snimanje glave (slika 2), slijedi brzi razvoj CT uređaja tako već 1974 imamo 2 generaciju za snimanje cijelog tijela (engl. body scanner).Zanačajno je istaknuti 1980 godinu kada se pojavljuju skeneri (4.generacija) s rotacijom cijevi za 360 stupnjeva pacijenta, princip koji vrijedi i kod današnjih uređaja.Sasvim nova generacija CT uređaja uz istovremenu rotaciju cijevi i pomak stola s pacijentom tijekom snimanja razvija se početkom 90-tih godina,,spiralni CT uređaji.

Novi Milenij obilježavaju MSCT (višeslojni uređaji za kompjuteriziranu tomografiju) sa sve većim brojem detektora (16,32,64,128,320,512i 640 slojeva), kao i dvoizvorni ct uređaji (engl. dual source) velike brzine snimanja,uz brze rekonstrukcijske algoritme i redukciju doze,omogućuje razvoj kardiovaskularne CT dijagnostike (slika 3.).

Također se razvijaju hibridne slikovne tehnike,sinergija CT i PET (engl. Positron Emision Tomography) tehnologije omogućuje nam istovremeni uvid u funkciju, morfologiju i anatomiju organa,registrirajući pri tome patološka odstupanja, danas je u svakodnevnoj primjeni pri praćenjun malignih bolesti.

Tijekom svih ovih godina bilo je i čestih osporavanja zbog prekomjerne upotrebe kao i doze koju uređaj isporuči tijekom pregleda, međutim sve rasprave i argumenti uvijek bi bili na strani uređaja zbog količine i brzine dobivenih dijagnostičkih podataka u odnosu na druge tehnike i mnogo agresivnije medicinske postupke.Brzina skeniranja i prikaz ljudskog tijela u sve tri ravnine danas se praktično mjeri u sekundama što čini ovaj uređaj nezamjenjivim u mnogim hitnim stanjima.

Literatura
  1. https://www.diagnosticimaging.com/view/50-years-of-ct-then-now-and-what-s-to-come pristupljeno 3.11.2021.
  2. https://theconversation.com/50-years-ago-the-first-ct-scan-let-doctors-see-inside-a-living-skull-thanks-to-an-eccentric-engineer-at-the-beatles-record-company-149907 pristupljeno 3.11.2021.
  3. https://www.kbc-zagreb.hr/kratka-povijest.aspx pristupljeno 8.11.2021.
  4. J.D. Howell, The CT Scan after 50 years — Continuity and Change J.D. Howell,MD Ph D, N Engl J Med 2021;385:104-105
  5. G.D. Rubin, Computed tomography: revolutionizing the practice of medicine for 40 years, Radiology; 2014 Nov;273(2 Suppl):S45-74

X0000 Toshiba 8 Toshiba opt

Slika 3. Suvremeni CT uređaj najnovije generacije. Preuzeto: www. impact scan.com, https://www.itnonline.com/article/next-generation-ct-scanner-provides-better-images-minimal-radiation.

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image