Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Komparativni prikaz 3D konformalne i VMAT radioterapijske tehnike u liječenju karcinoma prostate

Stručni članak / Professional Article

Vedrana Hertl1, Dino Belić1, Mladen Kasabašić2,3, Ilijan Tomaš1,3

1 Zavod za onkologiju, KBC Osijek
2 Odjel za medicinsku fiziku, KBC Osijek
3 Medicinski fakultet Osijek

Corresponding author: Vedrana Hertl, Zavod za onkologiju, KBC Osijek, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sažetak

Radioterapija predstavlja važan terapijski modalitet u liječenju svih stadija karcinoma prostate. U ovom radu usporedili smo dvije radioterapijske tehnike koje se primjenjuju u liječenju karcinoma prostate VMAT (eng. Volumetric Modulated Arc Therapy) i 3D CRT (eng. 3D Conformal Radiation Therapy). Za usporedbu radioterapijskih tehnika koristili smo dozno- volumne histograme (DVH) za oba radioterapijska plana (VMAT i 3D CRT) kroz tri prikaza slučajeva s kojima se najčešće susrećemo u svakodnevnom radu te predstavljaju svojevrsni izazov u isporuci kurativne doze na ciljani volumen. 3D CRT radioterapijski planovi izrađeni su samo za potrebe ove analize. Sve navedene tehnike zadovoljavaju kriterije radioterapijskog plana propisane od strane liječnika.

VMAT tehnika omogućuje bolju zaštićenost organa od rizika u usporedbi s 3D CRT, bez kompromitacije pokrivenosti PTV-a. Isto tako, pokazala je veću osjetljivost na promjene u volumenu organa od rizika (eng. OAR), odnosno promjene u volumenu OAR-a (rektum) značajno utječu na smanjenje pokrivenosti PTV-a propisanom dozom u usporedbi s 3D CRT tehnikom. VMAT se pokazala kao tehnika izbora kada OAR (mjehur) priliježe na zračeno područje ili je u njegovoj neposrednoj blizini.

Iz prikazanog se može zaključiti kako je radioterapija karcinoma prostate kompleksan modalitet liječenja. Uvođenje novih radioterapijskih tehnika u svakodnevnu kliničku praksu donosi određene prednosti u usporedbi s konvencionalnim radioterapijskim tehnikama, ali i podrazumijeva svakodnevnu primjenu sofisticiranih slikovnih metoda te aktivnu multidisciplinarnu suradnju kako bi ishod liječenja za pacijenta bio što povoljniji.

Ključne riječi: radioterapija, VMAT, 3D CRT, karcinom prostate

Comparative Analysis of 3D CRT and VMAT Techniques in the Treatment of Prostate Cancer

Abstract

Radiotherapy has an important role in the treatment of prostate cancer. This analysis compares Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) and 3D-Conformal Radiation Therapy (3D-CRT) delivery techniques for treatment of prostate cancer. Comparation is based on analysis of dose-volume histograms (DVH) for both radiotherapy techniques in three different cases that are very common in clinical practice and have the effect on radiation treatment delivery. For all patients additional 3D- CRT plan was created for the purpose of dosimetry analysis. Both VMAT and 3D CRT plans were optimized in terms of dose coverage and constraints.

VMAT radiation technique for prostate cancer has dosimetry advantages for critical structures, compared with 3D CRT, without compromising PTV coverage. Also VMAT showed higher level of sensitivity when OAR (rectum) is changing than 3D CRT. In case when OAR (bladder) is near target volume VMAT plans were superior.

Radiation therapy of prostate cancer is complex treatment. New radiation techniques offer additional advantages compared with conventional radiotherapy techniques but they also include increased sophistication of imaging techniques and multidisciplinary approach and collaboration (oncologist – radiologist technologist – physicist – patient).

Keywords: radiotherapy, VMAT, 3D CRT, prostate cancer

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image