Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Odgovornost i osiguranje zdravstvenih radnika od odgovornosti

Stručni članak / Professional Article

Andrija Stojanović

Certitudo d.o.o. za zastupanje u osiguranju

Uvod

Za predstavnike medicinskih profesija, bez obzira u kakvim institucijama ili ustanovama djeluju, izraženo je pitanje profesionalne odgovornosti te su uz profesionalno bavljenje zanimanjem izloženi pokretanju postupka za procjenu njihove odgovornosti. Pokretači tih postupaka su najčešće osobe kojima zdravstveni djelatnici pružaju zdravstvenu uslugu.

Odgovornost za štetu

S jedne strane su propisi koji uređuju prava pacijenata i njihovu zaštitu, a s druge strane zakonski propisi, pravila struke i etički kodeksi zdravstvenih djelatnika koji određuju standarde postupanja i njihove obveze pri pružanju usluga pacijentima. Povreda prava pacijenata i postupanje protivno propisanim obvezama i zakonskoj regulativi od strane zdravstvenih djelatnika povlači za sobom obvezu naknade štete koja je nastala iz pružanja takvih usluga. Bez obzira na različita zvanja i zanimanja koja zdravstveni djelatnici obavljaju u okviru zdravstvene djelatnosti, pravila za odgovornost za štetu su istovjetna. Odgovornost za nastalu štetu vršenjem zdravstvene djelatnosti dovela je do obveznog osiguranja od odgovornosti za štetu koje je regulirano novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image