Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

HL7 Functionalities in RIS/PACS/HIS System Integration

Review article/Pregledni rad

Mate Popov, Frane Mihanović

Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Corresponding author: Mate Popov, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.46.1.2

Abstract

Availability of data is a leading factor for the development of society. Science and technology improvement contributed to modernization of information transmission and availability systems. All areas of life are covered, including health. As a basic field for social stability, it was necessary to determine precisely the organization of every individual step in communication into any healthcare institution. Considering diversity and the amount of data, the development of unique transmission standards faced all sorts of problems. However, with the emergence of HL7 and DICOM standards, data became properly structured, thus successfully avoiding obstacles to general availability. When enrolling a patient, demographic data stay permanently recorded in the information system for medical planning and testing with the identification of obtained results. Workflows within individual departments and financial management of healthcare institutions also belong to the options of HL7 standard participating in setting basic conditions for everyday work. Enrolling all clinical data in formulated form contributes to assistance in the diagnostic and therapeutic process, and it presents key data for medical research. Software platform of complete health data integration is a fundamental precondition for the use of artificial intelligence within individual workflow for every clinical department and institution. Furthermore, integration allowed the patient access to primary medical data to establish quality and efficient cooperation. The final aim of this work is to present primary information exchange process through the HL7 standard because of overall improvement in the quality of work within healthcare institutions.

Keywords: functionality, HL7, HIS, PACS, RIS

Sažetak

Dostupnost podataka vodeći je faktor razvoja društva. Napredak znanosti i tehnologije doprinio je modernizaciji sustava prijenosa i dostupnosti informacija. Obuhvaćena su sva područja života pa tako i zdravstvo. Kao temeljno područje za stabilnost društva bilo je potrebno precizno organizirati pojedini korak u komunikaciji unutar svake zdravstvene ustanove. S obzirom na raznovrsnost i količinu podataka, razvoj jedinstvenog standarda prijenosa nailazio je na niz problema. Međutim, nastankom HL7 i DICOM standarda podaci su postali pravilno strukturirani čime su prepreke u općoj dostupnosti uspješno izbjegnute. Demografski podaci prilikom upisa pacijenta ostaju trajno zabilježeni u informacijskom sustavu u svrhu planiranja medicinskih pregleda i testiranja uz identifikaciju dobivenih rezultata. Protokoli rada unutar pojedinih odjela te financijsko upravljanje poslovanjem zdravstvenih ustanova također pripadaju opcijama HL7 standarda koje sudjeluju u postavljanju osnovnih uvjeta za svakodnevno funkcioniranje. Upisivanje svih kliničkih podataka u formuliranom obliku doprinosi asistenciji u dijagnostičkom i terapijskom procesu te predstavlja ključne podatke za medicinska istraživanja. Softverska platforma integracije svih zdravstvenih podataka temeljni je preduvjet za upotrebu umjetne inteligencije unutar pojedinog protokola rada za svaki klinički odjel i ustanovu. Nadalje, integracija je omogućila pacijentu pristup osnovnim medicinskim podacima u svrhu uspostavljanja kvalitetne i efikasne suradnje. Konačna svrha rada je prikazati osnovne procese razmjene informacija putem HL7 standarda radi ukupnog poboljšanja kvalitete rada unutar zdravstvenih ustanova.

Ključne riječi: funkcionalnost, HL7, HIS, PACS, RIS

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image