Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Motivacija zdravstvenih djelatnika u kriznim vremenima

Stručni rad/Professional paper

Vesna Babić

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar, Odjel za radiologiju

Corresponding author: Vesna Babić, Vukovar National Memorial Hospital, Department of Radiology, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Morate omogućiti JavaScript da biste je vidjeli.

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.46.1.8

Sažetak

Motivacija zaposlenika jedan je od ključnih faktora uspješnog poslovanja zdravstvenog sustava. U ovo krizno vrijeme, kada opterećenje zdravstvenog sustava doseže svoj vrhunac, često se postavlja pitanje kako motivirati zdravstvene djelatnike. Proces motivacije kompleksan je posao, a preduvjet za postizanje određenog cilja predstavljaju zadovoljni djelatnici. Ne postoji strogo definirana formula po kojoj se mjeri motiviranost neke osobe. Svi posjedujemo unutarnju snagu koja nas pokreće, ali razlikujemo se po svojim ambicijama i vještinama. Važno je prepoznati darovitost svakog pojedinca i potaknuti ga na aktivnost. Stoga je uloga menadžera ključna u procesu motivacije. S obzirom na tehnološki napredak, potrebe zaposlenika se razlikuju i mijenjaju s vremenom, te je potrebno koristiti različite tehnike motiviranja. Osjećajem pripadnosti i uključivanja u proces planiranja povećava se samopouzdanje zaposlenika. Uvažavanjem sposobnosti svakog pojedinca, napredovanjem, pohvalama i nagrađivanjem truda, kvaliteta zdravstvene skrbi neće izostati.

Ključne riječi: bolesnik, menadžer, motivacija, snaga, zdravstveni djelatnik

Motivation of Healthcare Professionals in Times of Crisis

Abstract

Motivation of employees is one of the key factors in successful management of healthcare system. In this time of crisis, when the strain on healthcare system reaches its peak, the question of how to motivate healthcare professionals is often raised. The process of motivation is a complex job, and satisfied employees are the precondition for achieving the designated goal. There is no strictly defined formula for measuring a person’s motivation. We all possess the inner strength that puts us in motion, but we differ regarding our ambitions and skills. It is important to recognize the talent of each individual and encourage them to act. Therefore, the role of manager is crucial in the motivation process. Due to technological progress, the needs of employees differ and change over time. It is therefore necessary to use different motivation techniques. Self-confidence of employees increases with the feeling of belonging and involvement in the planning process. By respecting abilities of each individual and by promoting, praising, and rewarding their effort, the quality of healthcare will not be lacking.

Key words: patient, manager, motivation, strength, healthcare professional

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image