Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Ocrtavanje organa od rizika u radioterapiji

Stručni rad/Professional paper

Ivan Balentović

Klinički bolnički centar Rijeka

Corresponding author: Ivan Balentović, KBC Rijeka, Klinika za radioterapiju i onkologiju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.46.1.5

Sažetak

Cilj radioterapije, jedne od metoda liječenja onkoloških bolesnika, je kontrola rasta tumora, ali pritom treba paziti na moguće komplikacije uzrokovane zračenjem u okolnom zdravom tkivu. Potrebno je predati propisanu apsorbiranu dozu području od interesa, dok istovremena predana doza na okolno zdravo tkivo, posebno organima osjetljivim na ionizirajuće zračenje, treba biti što manja. Prilikom izrade plana terapije zračenjem posebnu pažnju treba posvetiti organima osjetljivim na ionizirajuće zračenje (eng. organ at risk, OAR), jer ono može prouzročiti patološke promjene na zdravom tkivu sa nepovratnim oštećenjima.

Organi od rizika zorno su prikazani podjelom u 4 različite anatomske strukture (glava i vrat, prsni koš, abdomen i zdjelica). Opisana je njihova osjetljivost na primljenu apsorbiranu dozu u ovisnosti o njihovoj strukturi i podjela na serijske ili paralelne organe rizika. Budući da njihova tolerancija na apsorbiranu dozu utječe na planiranje liječenja i/ili propisanu tumorsku dozu, dana je tablica s doznim ograničenjima za pojedine organe rizika.

Za provođenje terapije zračenjem potreban je tim koji se sastoji od specijalista radioterapije i onkologije, medicinskih fizičara i radioloških tehnologa. Točno i precizno ocrtavanje ciljnih volumena i organa od rizika važan je čimbenik u ishodu liječenja radioterapijom. Nakon ocrtavanja ciljnih volumena slijedi izrada plana zračenja te određivanje položaja izocentra na pacijentu i terapija zračenjem.

Ovaj članak predstavlja multidisciplinarni model s ciljem poboljšanja osiguranja kvalitete u fazi planiranja zračenja.

Ključne riječi: radioterapija, organi od rizika, ciljni volumen, dozna ograničenja

Delineating organs at risk in radiotherapy

Abstract

The goal of radiotherapy, as one of the oncology treatment procedures is tumour growth control considering possible complications on healthy tissue. It is necessary to deliver prescribed absorbed doze to the aimed area of interest while delivered doze to surrounding healthy tissue, specially organs sensitive to ionizing radiation must be as low as possible. While planning radiotherapy treatment special attention must be payed to organs at risk (OAR) to avoid pathological changes to healthy tissue with irreversible damages.

OAR-s are clearly shown by division into anatomical groups (head and neck, chest, abdominal and pelvic region). Their sensitivity to absorbed doze depending on their structure and division is divided into serial and parallel OAR and is described considering their tolerance to absorbed doze affects, treatment planning and prescribed tumour doze. There is a chart with doze limitations for each OAR prescribed.

To conduct radiotherapy treatment there must be a team of radiation oncologists, medical physicists and radiation technologists (RTT). Precise delineation of target volume and OAR´s is an important factor for the outcome of radiotherapy. Planning radiation therapy, isocenter determination and treatment itself are followed after target volume determination.

This article presents a multidisciplinary model with a goal to improve the quality of treatment planning.

Keywords: Radiotherapy, organs at risk, target volume, dose limits

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image