Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Primjena rendgenskog zračenja u svrhu prevencije transfuzijom uzrokovane reakcije presatka protiv primatelja

Pregledni rad/Review article

Željka Lubina, Matea Vinković, Maja Strauss Patko, Irena Jukić

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Corresponding author: Željka Lubina, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.46.1.4

Sažetak

Transfuzijom uzrokovana reakcija presatka protiv primatelja (TA-GvHD) je rijetka komplikacija transfuzijskog liječenja krvnim pripravcima koji sadrže vijabilne limfocite. Rizik za pojavu TA-GvHD-a ovisi o broju i održivosti limfocita u krvnom pripravku, osjetljivosti imunološkog sustava primatelja i stupnju imunološke razlike u sustavu humanog leukocitnog antigena (eng. human leukocyte antigen, HLA) između darivatelja i primatelja krvnog pripravka.

Standardna metoda kojom se uspješno prevenira TA-GvHD je ozračivanje krvnih pripravaka ionizirajućim zračenjem apsorbiranom dozom zračenja 25-50 Gy. Cilj ozračivanja je inaktivacija vijabilnih limfocita prisutnih u staničnom krvnom pripravku (eritrociti, trombociti, leukociti) i inhibicija njihove proliferacije u primatelja krvnog pripravka.

U zadnjih dvadesetak godina sve se više napušta ozračivanje krvnih pripravaka gama zračenjem i zamjenjuje se ozračivanjem rendgenskim zračenjem pomoću posebno konstruiranih kabinetskih uređaja koji su naročito pogodni za rad u bolnicama i bankama krvi. Time se smanjuje rizik od slučajne ili namjerne zlouporabe radioaktivnog izvora, rješava problem zbrinjavanja radioaktivnog otpada te smanjuje izloženost djelatnika ionizirajućem zračenju u ustanovama koje se bave ozračivanjem krvnih pripravaka.

U Banci krvi Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu ozračivanje krvnih pripravaka rendgenskim zračenjem provodi se od 2014. godine i godišnje se ozrači oko 20.000 staničnih krvnih pripravaka za potrebe transfuzijskog liječenja bolesnika s rizikom za razvoj TA-GvHD-a.

Ključne riječi: reakcija presatka protiv primatelja uzrokovana transfuzijom, ozračivači krvi, vijabilni limfociti, krvni pripravci, rendgensko zračenje

Use of X-rays to prevent transfusion-induced graft-versus-host disease

Abstract

Transfusion associated graft versus host disease (TA-GvHD) is a rare complication of transfusion treatment with blood products containing viable lymphocytes. The risk of developing TA-GvHD depends on number and sustainability of lymphocytes in blood product, host’s immune system reactivity and the difference in human leukocyte antigen (HLA) system between donor and recipient.

Standard method of TA-GvHD prevention is irradiation of blood products with ionizing radiation and absorbed dose of 25-50 Gy. The aim of irradiation is inactivation of viable lymphocytes in blood product containing cells (red blood cells, platelets, granulocytes) and lymphocyte proliferation inhibition in blood product recipient.

In the last two decades, gamma irradiation has been extensively abandoned and replaced with specially designed cabinet machines using X-ray irradiation which are suitable for hospital and blood bank use. This reduces the risk of accidental or deliberate misuse of radioactive source, solves radioactive waste disposal issues and reduces ionizing irradiation exposure of employees in blood establishments.

In Blood Bank of Croatian Institute of Transfusion Medicine, X-ray irradiation of blood products has been carried out since 2014 with a year rate of 20,000 irradiated cell blood products used in treatment of patients at risk of developing TA-GvHD.

Keywords: transfusion associated graft versus host disease, blood irradiators, viable lymphocytes, blood products, X-ray

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image