Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

CT Colonography – Overview of Current Clinical Practice

Review Article / Pregledni rad

Marija Ruić, Tatjana Matijaš

University of Split, University Department of Health Studies, Split, Croatia

Corresponding author: Tatjana Matijaš, University of Split, University Department of Health Studies, Split, Croatia, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.46.2.3

Abstract

CTC is a diagnostic method that has been developed for more than a decade and there is a large number of studies conducted to describe its capabilities. By using new generations of CT devices and advanced software, colon analysis is possible in a relatively short time. On the other hand, high sensitivity for detecting polyps and the possibility of detecting bowel abnormalities make CTC an interesting and desirable method. The aim of this article is to determine the advantages and disadvantages of CTC, as well as its role in colon cancer screening. Compared to colonoscopy, CTC is a less invasive technique that does not require sedation. In addition to its advantages, CTC is associated with several disadvantages. A review of research proved a very small percentage of complications that can occur during the procedure, and the main limitation is ionising radiation. Despite this, it is used for numerous indications and plays a role in detection of colorectal cancer. Due to the fact that colon cancer is a major problem in the world, its frequency and mortality are trying to be reduced by screening methods. Compared to other diagnostic methods, CTC is described as a pleasant and safe examination. Considering the available data, CTC represents an ideal balance due to minimal invasiveness and high sensitivity. With the advancement of technology, CT devices and software, the role of CTC will most probably grow significantly and secure its important place in healthcare.

Keywords: CT colonography; colon; colorectal cancer; screening program

CT Kolonografija – Osvrt na trenutnu kliničku praksu

Sažetak

CTC je dijagnostička metoda koja se razvijala više od desetljeća i postoji veliki broj provedenih studija u svrhu opisivanja njenih mogućnosti. Upotrebom CT uređaja novih generacija te softverskim napredcima omogućena je analiza debelog crijeva u relativno kratkom vremenu. S druge strane, visoka osjetljivost za detekciju polipa te mogućnost otkrivanja abnormalnosti crijeva, CTC čine zanimljivom i poželjnom metodom. Cilj ovog rada je odrediti prednosti te nedostatke CTC, a ujedno i njenu ulogu prilikom probira karcinoma debelog crijeva. U usporedbi s kolonoskopijom CTC predstavlja manje invazivnu tehniku za koju nije potrebna sedacija. Osim svojih prednosti, CTC povezana je i s nekoliko nedostataka. Pregledom istraživanja dokazan je vrlo mali postotak komplikacija koje se mogu javiti tijekom postupka, a glavno ograničenje predstavlja ionizirajuće zračenje. Unatoč tome, koristi se za brojne indikacije te ima ulogu prilikom otkrivanja kolorektalnog karcinoma. Zbog činjenice da karcinom debelog crijeva predstavlja veliki problem u svijetu, njegova učestalost i smrtnost pokušava se smanjiti metodama probira. S obzirom na ostale dijagnostičke metode, CTC je opisana kao ugodna i sigurna pretraga. Uzimajući u obzir dostupne podatke, CTC predstavlja idealnu ravnotežu zbog minimalne invazivnosti, a visoke osjetljivosti. Napretkom tehnologije, CT uređaja i softvera, uloga CTC značajno će rasti i tako će osigurati svoje važno mjesto u zdravstvu.

Ključne riječi: CT kolonografija; debelo crijevo; kolorektalni karcinom; program probira

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image