Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Izvješće s radionice OKRT-8

Izvješće s radionice OKRT-8

Radionica OKRT 8

Tema radionice: Visoko obrazovanje radioloških tehnologa u Republici Hrvatskoj

Broj sudionika: 60

Ciljevi

Formalno visoko obrazovanje radioloških tehnologa:

 1. Koliko radiološki tehnolozi sudjeluju u izvođenju teorijske nastave?
  • Koliko i kako radiološki tehnolozi sudjeluju u izvođenju praktične nastave?
  • Jesmo li u Republici Hrvatskoj dosegnuli prepoznatljivost profesije – profesija educira profesiju?
  • Izbori radioloških tehnologa na visokim učilištima u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja
 1. Standard zanimanja i standard kvalifikacije radioloških tehnologa u RH
 2. Kontinuirani profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje radioloških tehnologa.

Sudionici Radionice

  • Predstavnici sva tri studija Radiološke tehnologije u RH
  • Predavači na studijima Radiološke tehnologije u RH
  • Asistenti i vanjski suradnici na studijima Radiološke tehnologije u RH (radiološki tehnolozi)
  • Članovi Alumni klubova sva tri studija Radiološke tehnologije u RH
  • Predstavnici HDRT i HKZR

Organizacijski odbor

Damir Ciprić, Andrija Čop, Matija Hranić, Velimir Karadža, Maja Karić, Branko Kovalisko, Tatjana Matijaš, Frane Mihanović, Nenad Vodopija

Stručni odbor

Boris Benceković, Dražen Horvatinec, Iva Hulina, Josip Lučić, Josip Mamić, Vedran Manestar, Krunoslav Marinčević

Zaključci Radionice

 1. U Radionici OKRT 8 učestvovali su: Pročelnica studija radiološke tehnologije u Rijeci (FZSRI), Pročelnik odsjeka za radiološku tehnologiju Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu (SOZS), Zastupnik Hrvatskog sabora i Član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Koordinator Studija radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (ZVU), Predsjednik alumni kluba ZVU-a, 7 predavača na studijima, 15 asistenata / stručnih suradnika na studijima i 25 radioloških tehnologa koji su izravno ili neizravno uključeni u obrazovanje radioloških tehnologa (Glavni radiološki tehnolozi) i ostali zainteresirani.
 2. Prikazan je povijesni pregled formalnog obrazovanja radioloških tehnologa u RH od 1972.g. do 2009.g. (Damir Ciprić, mag. rad. techn. i Dražen Horvatinec, mag. rad. techn.) i pojedinačno su predstavljena sva tri visoka učilišta (studiji radiološke tehnologije) i njihovog razvoja unazad desetak godina. Studije su predstavili prof. dr. sc. Melita Kukuljan i Maja Karić, bacc. radiol.techn., mag. admin. sanit. sa FZS u Rijeci, prof. dr. sc. Krešimir Dolić i Tatjana Matijaš, mag. rad. tech. sa SOZS u Splitu i Andrija Čop, bacc. radiol. tech. sa ZVU u Zagrebu.
 3. Prikazan je Projekt standarda zanimanja i standarda kvalifikacije radioloških tehnologa u RH, kao dio šireg projekta pod pokroviteljstvom EU i MZ (doc. dr. sc. Frane Mihanović). Zaključeno je da je standard kvalifikacije i standard zanimanja radioloških tehnologa izrađen 2017.g. i da su u njemu sudjelovali sva tri visoka učilišta koja obrazuju radiološke tehnologe u RH, Hrvatska komora zdravstvenih radnika i drugi. Od tada predmet stoji na Ministarstvu znanosti te čeka konačno formalno donošenje kao službenog dokumenta.
 4. Zaključeno je da zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost zadovoljava sve potrebne pretpostavke za profesiju.
 5. Zaključeno je da je tada donesen dokument već poslužio kao dobra baza za usklađivanje sva tri preddiplomska studija u RH te da studijski programi formalno jesu razmjerno usklađeni (unutar 20%).
 6. Zaključeno je da unatoč činjenici da se studiji čine usklađeni, postoje u praksi vidljive razlike između tri studija u RH.
 7. U praksi i posebno na intervjuima za zapošljavanje je primijećena veća razina znanja i zainteresiranosti studenata / diplomanata sa FZSRI i SOZS u odnosu na ZVU.
 8. Studij radiološke tehnologije na FZSRI ima tri radiološka tehnologa, predavača, 7. razine obrazovanja u kumulativnom radnom odnosu i jednog radiološkog tehnologa doktoranda. Studij radiološke tehnologije na SOZS ima dva stalno zaposlena radiološka tehnologa, predavača, jednog 7. razine obrazovanja, doktoranda i jednog 8. razine obrazovanja te ima 3 radiološka tehnologa, naslovna predavača, 7. razine obrazovanja kao vanjske stručne suradnike. Studij radiološke tehnologije na ZVU nema zaposlenih radioloških tehnologa na studiju i ima 2 radiološka tehnologa, naslovna predavača, 7. razine obrazovanja kao vanjske stručne suradnike.
 9. Studiji u Splitu i Rijeci imaju stručnu praksu nakon 6. semestra i ukupno veću kvotu sati kliničkih vještina. ZVU nema stručnu praksu (nastavu iz kliničkih vještina) u 6. semestru.
 10. Nastava iz kliničkih vještina (stručna praksa) honorirana je na studijima u Splitu u Rijeci, na studiju u Zagrebu nije.
 11. Na studijima u Splitu u Rijeci postoji ocjenjivanje po završetku nastave iz kliničkih vještina, u Zagrebu ne.
 12. Primijećena je nekonzistentnost u ocjenjivanju nastave iz kliničkih vježbi na ZVU.
 13. Zaključeno je da je fond sati ishoda učenja iz područja radioterapije na sva tri studija nedostatan i neprepoznatljiv u širem krugu EU i svijeta.
 14. Zaključeno je da profesija (Društvo i Komora) trebaju i moraju zajedno djelovati u smjeru i smislu osamostaljenja i napretka profesije.
 15. Konstatirano je da postoji očita potreba za pokretanje inicijative za uspostavljanje Odbora za obrazovanje / Educational wing u HDRT-u.

 

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image