Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

The future of motion artefacts correction in MRI

REVIEW PAPER, REVIEW ARTICLE (PREGLEDNI RAD)

Dubravko Bobinec1, Krešimir Dolić2,3

1 Children’s Hospital Zagreb, The Department of Pediatric Radiology
2 University Hospital of Split
3 University Department of Health Studies, Split, Croatia

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.47.2.2

Summary

Motion during the MR examination affects the degradation of the image in the form of „ghosting“ or blurring and is one of the last major unresolved issues. The patient’s movements can be of different scope, directions and orientation, making it difficult to find a solution from the early days of MR (Magnetic Resonance) development.

Today, there are three main strategies for combating motion artefacts: motion prevention, motion reduction and motion correction. Due to the lack of possibilities and exhausted ideas, most work is being done on the development of motion correction using MR navigators or prospective and retrospective methods.

Of the future techniques, the most promising are SMS (Simultaneous Multi-Slice) sequences and CS (Compres­sed Sensing) due to the resistance to movement and shorter recording time compared to conventional sequences.

There is currently no general solution for the artefact of motion, but the problem is approached according to a specific case by choosing the method with the least shortcomings and taking into account the type of movement and the sequence of selection. More research is needed in clinical settings given the complexity and diversity of the problem with the involvement of a multidisciplinary team.

Keywords: MRI, motion artefact, methods, future, sequences, correction

Budućnost tehnika korekcije artefakta micanja na MR uređaju

Sažetak

Micanje tijekom MR pregleda utječe na degradaciju slike u obliku „ghosting-a“ ili zamućenja i jedan je od posljednjih velikih neriješenih problema. Pokreti pacijenta mogu biti različitog opsega, smjerova i orijentacija pritom otežavajući pronalazak rješenja od ranih dana razvoja MR-a. Cilj ovog rada je prikazati razvoj budućih strategija provedenih istraživanja o tehnikama i načinima smanjenja utjecaja artefakta micanja na kvalitetu dobivenih slika u svakodnevnim kliničkim MR pregledima.

Danas postoje tri glavne strategije borbe sa artefaktom pomicanja: prevencija micanja, redukcija micanja i korekcija micanja. Uslijed nedostatka mogućnosti i iscrpljenih ideja, najviše se radi na razvoju korekcije micanja pomoću MR navigatora ili prospektivnih i retrospektivnih metoda.

Od budućih tehnika trenutno najveću perspektivu imaju SMS (Simultaneous Multi-Slice) sekvence i komprimirano opažanje (CS) zbog otpornosti na micanje i kraćeg vremena snimanja u usporedbi sa konvencionalnim sekvencama.

Generalnog rješenja za artefakt micanja trenutno nema, već se problemu pristupa prema specifičnom slučaju birajući metodu s najmanje nedostataka, a uzimajući u obzir i vrstu pokreta kao i sekvencu odabira.

Ključne riječi: MR, artefakt micanja, metode, budućnost, sekvence, korekcija

 

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image