Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Zaštita od zračenja kod MSCT pretraga: Sustavni pregled literature

REVIEW PAPER, REVIEW ARTICLE (PREGLEDNI RAD)

Franciska Čanaki1,2, Krešimir Dolić2,3

1 Opća bolnica “ Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica, Koprivnica
2 Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split
3 Klinički bolnički centar Split, Split

Corresponding author: Franciska Čanaki, Opća bolnica “ Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica, Koprivnica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.47.2.6

Sažetak

Sustavni pregled literature na temu „Zaštita od zračenja kod MSCT pretraga“ analizira prihvaćene i ustaljene, a naglašava moderne metode zaštite od zračenja u području višeslojne kompjutorizirane tomografije (multislice computed tomography, MSCT).

Cilj rada je upoznati čitatelja o osnovnim pojmovima vezanim uz zaštitu od zračenja, biološkom utjecaju ionizirajućeg zračenja isporučenog tijekom MSCT pretrage na ljudski organizam i mjerenju njegovih razina, parametrima koji utječu na smanjenje (ili nepravilnim korištenjem, povećanje) doze zračenja te načinima kako se pravilnom adaptacijom tih parametara može značajno utjecati na ozračenost pacijenta tijekom MSCT pregleda te sažeti najvažnije spoznaje glede optimizacije zaštite od zračenja i različite tehnike njenog postizanja.  Zdravstvenim radnicima koji sudjeluju u provođenju postupaka MSCT dijagnostike ovaj rad može služiti kao podsjetnik temeljnih pojmova i važnosti savjesnog provođenja mjera zaštite od zračenja u svakodnevnoj praksi.

Radiation protection in MSCT diagnostics: A systematic literature review

Abstract

The systematic literature review “Radiation protection in MSCT diagnostics” analyses the accepted and established methods, while emphasizing modern methods of radiation protection in the field of Multi-Slice Computed Tomography (MSCT).

The aim of the article is to familiarize the reader with: the basic terms related to radiation protection; the biological impact of ionizing radiation delivered to the human body during MSCT examination and measurement of its levels; the parameters that affect the reduction (or due to improper use, increase) of the radiation dose, and the ways in which proper adaptation of these parameters can significantly influence the radiation exposure of the patient during the MSCT examination; and summarize the most important findings regarding the optimization of radiation protection and the various techniques for achieving it.

This article can serve as a reminder of the basic concepts and the importance of conscientious implementation of radiation protection measures in everyday practice for healthcare workers who participate in the implementation of MSCT diagnostic procedures.

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image