Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Impact of low dose CT radiation: Benefits and Potential Harms

REVIEW ARTICLE (PREGLEDNI RAD)

Ivan Ćosić1,2, Krešimir Dolić2,3,4

1 Health centre Zagreb- East, Zagreb, Croatia
2 University Department of Health Studies, University of Split, Split, Croatia
3 Department of Diagnostic and Interventional Radiology, University Hospital of Split, Split, Croatia
4 School of Medicine, University of Split, Split, Croatia

Corresponding author: Ivan Ćosić, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.48.1.4

Abstract

With the technological advancements, we have witnessed a proliferation of innovative and beneficial methods in the utilization of CT devices. The contemporary application of low-dose CT (LDCT), both in adults and children, is considered the gold standard due to its wide range of indications. The aim of this study is to delineate the positive and negative impacts that LDCT imposes on the human body. The routine use of LDCT in practice raises numerous questions regarding its harmfulness and influence. Diverse opinions exist within the scientific community regarding the association between LDCT and cancer development; therefore, it is exceptionally important to consider the population involved in the study, the characteristics of the radiation itself, and the various body parts exposed to radiation prior to its application. Despite the considerable number of conducted studies advocating for the use of LDCT, its utilization and the development of potential consequences cannot be completely excluded. That is why one of the necessary prerequisites for the professional use of CT as the method of choice in diagnostics is knowledge and understanding of scientific studies and their results in accordance with the modern development of CT devices. What remains crucial in everyday practice is that the knowledge used is always scientifically based and ultimately — reasonable.

Keywords: CT; LDCT; radiation dose; radiation

Sažetak

Tehnološkim napretkom došli smo do velikog broja inovativnih i korisnih metoda u korištenju CT uređaja. Suvremenu upotrebu niskodoznog CT-a (low dose CT, LDCT), kako u odrasloj, tako i u dječjoj dobi, danas smatramo zlatnim standardom zbog vrlo širokog spektra različitih indikacija. Svakodnevno korištenje LDCT-a u praksi postavlja brojna pitanja o njegovoj štetnosti i utjecaju na ljudski organizam zato je nužno prepoznati te definirati pozitivne i negativne utjecaje koje LDCT predstavlja za ljudsko tijelo. Pronalazimo različita mišljenja unutar same znanstvene zajednice postoji li povezanost između LDCT-a i razvoja karcinoma. Kako bismo povezanost mogli dovesti u korelaciju, iznimno je važno detaljno proučiti: populaciju uključenu u istraživanje o navedenoj povezanosti, karakteristike zračenja LDCT-a te različite dijelove tijela izloženima zračenju prije primjene zračenja. Usprkos velikom broju provedenih istraživanja koja zagovaraju korištenje LDCT-a, njegova upotreba te razvoj potencijalnih posljedica ne mogu biti u potpunosti isključeni. Zato je jedan od nužnih preduvjeta za stručno korištenje CT-a kao metode izbora u dijagnostici, poznavanje znanstvenih istraživanja i njihovih rezultata u skladu sa suvremenim razvojem CT uređaja. Ono što ostaje ključno u svakodnevnoj praksi jest da je iskorišteno znanje uvijek znanstveno utemeljeno te na kraju — razumno.

Ključne riječi: CT; LDCT; doza zračenja; zračenje

 

 

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image