Radiološki vjesnik

radiologija • radioterapija • nuklearna medicina

Optimizacija dijagnostičkih i intervencijskih postupaka koji se provode uporabom rendgenskih uređaja

STRUČNI RAD (PROFESSIONAL PAPER)

Katarina Ružić1, Ana Buinac1, Mihaela Justić2, Ivana Kralik3, Ivana Bjelobrk4, Dario Faj5,6

1 Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
2 Klinička bolnica Merkur, Zagreb
3 Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
4 Klinički bolnički centar Osijek, Osijek
5 Medicinski fakultet Osijek, Osijek
6 Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Osijek

Corresponding author: Katarina Ružić, University Hospital Centre Zagreb, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOI: https://doi.org/10.55378/rv.48.1.6

Sažetak

S obzirom na značajan porast primjene oslikavanja uporabom rendgenskih uređaja u medicini te još uvijek nedovoljno poznati utjecaj niskih doza ionizirajućeg zračenja i povezanost s pojavnosti karcinoma, optimizacija dijagnostičkih i intervencijskih postupaka koji se provode uporabom rendgenskih uređaja ima važnu ulogu u zaštiti od ionizirajućeg zračenja pri medicinskom ozračenju. Proces optimizacije ne predstavlja samo prilagodbu parametara protokola za oslikavanje, već obuhvaća niz aktivnosti i struka koje su uključene u proces. Liječnik, radiološki tehnolog i medicinski fizičar imaju glavne i nezamjenjive uloge u procesu optimizacije, stoga je bitno da je tema optimizacije uključena u dio njihove osnovne edukacije i daljnjeg usavršavanja. Uspostava programa osiguranja kvalitete neizostavan je korak u optimizaciji s obzirom da sam program propisuje aktivnosti poput kontrole kvalitete, analize odbačenih i nekvalitetnih radioloških slika, bilježenja doza pacijenata, izračuna tipičnih vrijednosti i usporedbu s dijagnostičkim referentnim razinama. U novije doba primjena umjetne inteligencije u procesu optimizacije također ima svoju ulogu. Obuhvaćanje svih koraka procesa optimizacije u konačnici ima za cilj ostvarenje kvalitete slike koja je prikladna za odgovoriti na kliničko pitanje uz minimalno ozračenje pacijenta.

Ključne riječi: optimizacija, dijagnostičke referentne razine, tipične vrijednosti, program osiguranja kvalitete, kvaliteta radiološke slike, umjetna inteligencija

Optimization of diagnostic and interventional procedures

Abstract

There is significant increase in the use of x-ray imaging in medicine and still insufficient knowledge about effect of low radiation doses and how it is related with the incidence of cancer. Therefore, the optimization of diagnostic and interventional procedures plays an important role in radiation protection during medical imaging. The optimization process does not only refer to the adjustment of imaging protocol parameters, but encompasses a number of activities and professions involved in the process. Physician, radiographer and medical physicist are essential and irreplaceable in the optimization process, therefore it is important that the topic of optimization is included in part of their education and further training. Since quality assurance program prescribes activities such as quality control, image rejection analysis, recording of patient doses, calculation of typical values and comparison with diagnostic reference levels, its establishment is a necessary step in optimization. In recent years, application of artificial intelligence in optimization process is also important. Taking into account all these steps, the main goal of comprehensive optimization process is to achieve image quality that is adequate to answer the clinical question with minimal patient exposure.

Key words: optimization, diagnostic reference values, typical values, quality assurance program, image quality, artificial intelligence

 

 

 

 

Image

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

Image
Image
Image
Image